Spesialisthelsetjenesten

09552: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsverk, etter utdanning og helseregion 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 6 Valgte

Søk

helseutdanning

Totalt 13 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.03.2020
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk inkl. lange fravær:
årsverk
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Sysselsatte:
personer
Avtalte årsverk inkl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
årsverk per 1 000 innbyggere
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
årsverk per 1 000 innbyggere
Sysselsatte per 1 000 innbyggere:
personer per 1 000 innbyggere
Referansetid
Avtalte årsverk inkl. lange fravær:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Sysselsatte:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk inkl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Sysselsatte per 1 000 innbyggere:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

I 2015 er private foretak med oppdragsdokument inkludert i regionstallene. Øvrige private publiseres som «private institusjoner». Tidligere ble flere private institusjoner inkludert i regionstallene, og færre som «private institusjoner». Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig.
Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid
region
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Vest
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Midt-Norge
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Nord
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Sør-Øst
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.

Brukerveiledning for statistikkbanken