Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

09552: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsverk, etter utdanning og helseregion 2008 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
helseutdanning
region
Må velges *
Må velges *

Valgt 1 av totalt 6

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

helseutdanning

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Spesialister i psykiatri , Leger ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel

region

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helseregion Sør-Øst (2007-) , Helseregion Øst (2002-2006) , Helseregion Sør (2002-2006) ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I 2015 er private foretak med oppdragsdokument inkludert i regionstallene. Øvrige private publiseres som «private institusjoner». Tidligere ble flere private institusjoner inkludert i regionstallene, og færre som «private institusjoner». Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig.
Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid
region
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Vest
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Midt-Norge
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Nord
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Sør-Øst
Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.
år
2018
Tall for 2018 ble rettet 25. august 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken