Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

09552: Tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Årsverk, etter utdanning og helseregion 2008 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. I alt , Spesialister i psykiatri , Leger ,

Valgt 0 av totalt 13

Valgfri variabel
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helseregion Sør-Øst (2007-) , Helseregion Øst (2002-2006) , Helseregion Sør (2002-2006) ,

Valgt 0 av totalt 12

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
I 2015 er private foretak med oppdragsdokument inkludert i regionstallene. Øvrige private publiseres som «private institusjoner». Tidligere ble flere private institusjoner inkludert i regionstallene, og færre som «private institusjoner». Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Den registerbaserte personellstatistikken, som er grunnlaget til denne statistikken, er oppdatert med ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende. Det er publisert nye tall i statistikkbanken for perioden 2015-2019. Hovedendringen består i at arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ikke lenger bestemmer totalnivået på antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt. Metoden som gir bedre informasjon om arbeidstid, Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid, gjennomgikk noen små endringer til publiseringen i 2021, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Endringene i arbeidstid, sammenlignet med det som ble publisert i 2020, er små.

region

Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Sør-Øst

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.

Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Vest

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.

Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Midt-Norge

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.

Private inst. u/ driftsavtale Helseregion Nord

Fra 2018 er TFCO behandlingshjem inkludert i institusjonstype Barnevernsinstitusjoner.