Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
09550: Psykisk helsevern for barn og unge. Årsverk, etter utdanning og helseforetak 2008 - 2019
Sist endret
25.08.2020
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk inkl. lange fravær:
årsverk
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Sysselsatte:
personer
Avtalte årsverk inkl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
årsverk per 1 000 innbyggere
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
årsverk per 1 000 innbyggere
Sysselsatte per 1 000 innbyggere:
personer per 1 000 innbyggere
Referansetid
Avtalte årsverk inkl. lange fravær:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Sysselsatte:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk inkl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Sysselsatte per 1 000 innbyggere:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
helseutdanning
region
Må velges *
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

helseutdanning

Totalt 13 Valgte 0

Valgfri variabel
region
Må velges *

Totalt 33 Valgte 0

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid
år
2018
Tall for 2018 ble korrigert 25. august 2020.

Brukerveiledning for statistikkbanken