Spesialisthelsetjenesten

Til toppen
09547: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk, etter utdanning, tjenesteområde og helseforetak 2008 - 2019
Sist endret
18.06.2020
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk inkl. lange fravær:
årsverk
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Sysselsatte:
personer
Avtalte årsverk inkl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
årsverk per 1 000 innbyggere
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
årsverk per 1 000 innbyggere
Sysselsatte per 1 000 innbyggere:
personer per 1 000 innbyggere
Referansetid
Avtalte årsverk inkl. lange fravær:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Sysselsatte:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk inkl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær per 1 000 innbyggere:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Sysselsatte per 1 000 innbyggere:
Året beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
tjenesteområde
helseutdanning
Må velges *

Totalt 6 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1

region
Må velges *

Totalt 44 Valgte 0

tjenesteområde

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
helseutdanning

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

I 2015 er private foretak med oppdragsdokument inkludert i regionstallene. Øvrige private publiseres som «private institusjoner». Tidligere ble flere private institusjoner inkludert i regionstallene, og færre som «private institusjoner». Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig.
Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid

Brukerveiledning for statistikkbanken