Finansielle sektorregnskaper

09477: Finansielle sektorregnskaper. Husholdningenes gjelds- og fordringsrater (prosent) 1996K4 - 2020K1
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

type justering Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 94 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
05.06.2020
Kontakt
Torbjørn Cock Rønning, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 639
tcr@ssb.no

Måleenhet
Gjeldsrate:
prosent
Fordringsrate:
prosent
Nettofordringsrate:
prosent
Gjeldsvekst:
prosent
Referansetid
Gjeldsrate:
31.12.
Fordringsrate:
31.12.
Nettofordringsrate:
31.12.
Gjeldsvekst:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Mangler fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken