Eiendomsomsetning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

09332: Omsetning og kjøpesum for fritidseiendommer med bygning i fritt salg (F) 2000K1 - 2023K4

Tove Irene Slaastad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 33
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
29.01.2024 08:00
Omsetninger i alt:
omsetninger
Kjøpesum i alt (mill. kr):
mill. kr
Kjøpesum per omsetning (1000 kr):
1000 kr
Omsetninger, hjemmelsoverføring:
omsetninger
Kjøpesum i alt, hjemmelsoverføring (mill. kr):
mill. kr
Kjøpesum per omsetning, hjemmelsoverføring (1000 kr):
1000 kr
Omsetninger på festet grunn:
omsetninger
Kjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr):
mill. kr
Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1000 kr):
1000 kr
Omsetninger i alt:
Slutten av kvartalet
Kjøpesum i alt (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Kjøpesum per omsetning (1000 kr):
Slutten av kvartalet
Omsetninger, hjemmelsoverføring:
Slutten av kvartalet
Kjøpesum i alt, hjemmelsoverføring (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Kjøpesum per omsetning, hjemmelsoverføring (1000 kr):
Slutten av kvartalet
Omsetninger på festet grunn:
Slutten av kvartalet
Kjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr):
Slutten av kvartalet
Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1000 kr):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Omsetninger i alt , Kjøpesum i alt (mill. kr) , Kjøpesum per omsetning (1000 kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 96

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 03+32 Oslo og Akershus , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 32

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fritidseiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke med i tabellen. Sammensetningen av de omsatte fritidseiendommer varierer over tid, bl.a. med tanke på størrelse, standard og beliggenhet. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere fritidseiendommer. De to siste kvartalene som er publisert er foreløpige tall. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Omsetninger på festet grunn

Omfatter etablering og overføring av feste.

Kjøpesum i alt på festet grunn (mill. kr)

Omfatter etablering og overføring av feste.

Kjøpesum per omsetning på festet grunn (1000 kr)

Omfatter etablering og overføring av feste.