Nasjonalregnskap

Til toppen

09170: Produksjon og inntekt, etter næring 1970 - 2020

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Produksjon i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) , Produktinnsats. Løpende priser (mill. kr) , Bruttoprodukt i basisverdi. Løpende priser (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1970 , 1971 , 1972 ,

Valgt 1 av totalt 51

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Totalt for næringer , Jordbruk og skogbruk , Fiske, fangst og akvakultur ,

Valgt 0 av totalt 51

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
De enkelte tallene i faste priser summerer seg ikke opp til del- og totalsummene på grunn av kjedingsavvik. Tall fra og med 2020 er foreløpige.