Til toppen
08949: Omsetning av fast eiendom fordelt på type eiendom (F) 2000K1 - 2020K2
Sist endret
14.08.2020
Kontakt
Anne Bakke Skara, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 372
bes@ssb.no

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Måleenhet
Omsetninger:
omsetninger
Referansetid
Omsetninger:
Slutten av kvartalet
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
kvartal
Må velges *
region
type eiendom
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

kvartal
Må velges *

Totalt 82 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
type eiendom

Totalt 19 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

1. kvartal og 2. kvartal 2020 er foreløpige tall.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken