Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Til toppen

08892: Grunnlag for arbeidsgiveravgift og beregnet arbeidsgiveravgift, etter sektor, arbeidsgiveravgiftssone, type arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og næringsgruppe 2007 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 14

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle soner , Sone 1 , Sone 1a ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Grunnlag for arbeidsgiveravgift for sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte er ikke tatt med. Særgrunnlag er arbeidsgiveravgift for arbeidstakere utsendt fra USA og Canada. Offentlig sektor omfatter statsforvaltning, kommuner og fylkeskommuner (offentlig forvaltning). Privat sektor omfatter alt unntatt offentlig sektor. Offentlig eide foretak er inkludert i privat sektor. Refusjoner av sykepenger omfatter i en normalsituasjon avgiftspliktig lønn og andre ytelser arbeidsgiver har forskuttert etter arbeidsgiverperioden for ansatte som var i sykdom eller i fødselspermisjon. Som følge av koronapandemien ble det innført flere midlertidige nasjonale tiltak i 2020. Blant tiltakene var å utvide «Refusjon av sykepenger» til å bli brukt også for refusjon av lønn til permitterte (fom. 13. mars 2020) og lønn til ansatte med koronarelatert fravær (fom. 20. mars 2020). Ordningen med refusjon av lønn til permitterte gjaldt til og med 31. august 2020. Ordningen med refusjon for lønn til ansatte med koronarelatert fravær er gyldig ut 2020, og er forlenget til å gjelde også for deler av 2021. Arbeidsgiveravgiften for 3. termin 2020 er redusert med 4 prosentenheter. Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Reduksjonen er medberegnet i beregnet arbeidsgiveravgift i denne tabellen. Hva reduksjonen utgjør er beregnet på grunnlag av det totale arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget rapportert i mai og juni 2020.