Grunnlag for arbeidsgiveravgift

08892: Grunnlag for arbeidsgiveravgift og beregnet arbeidsgiveravgift, etter sektor, arbeidsgiveravgiftssone, type arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og næringsgruppe 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

sektor

Totalt 3 Valgte

Søk

type arbeidsgiveravgiftsgrunnlag

Totalt 5 Valgte

Søk

arbeidsgiveravgiftssone

Totalt 9 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.05.2019
Kontakt
Hanne Marit Ulseth Bjerkan, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 325
hub@ssb.no

Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Måleenhet
Sum beløp (mill. kr):
mill. kr
Generelle næringer (mill. kr):
mill. kr
Deler av statsforvaltningen og helseforetakene (mill. kr):
mill. kr
Produksjon av enkelte stålprodukter (mill. kr):
mill. kr
Dyrking av jordbruks- og hagevekster (mill. kr):
mill. kr
Veitransport (mill. kr):
mill. kr
Sektorunntatt aktivitet (mill. kr):
mill. kr
Godstransport på vei (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Sum beløp (mill. kr):
31.12.
Generelle næringer (mill. kr):
31.12.
Deler av statsforvaltningen og helseforetakene (mill. kr):
31.12.
Produksjon av enkelte stålprodukter (mill. kr):
31.12.
Dyrking av jordbruks- og hagevekster (mill. kr):
31.12.
Veitransport (mill. kr):
31.12.
Sektorunntatt aktivitet (mill. kr):
31.12.
Godstransport på vei (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Grunnlag for arbeidsgiveravgift for sentralt beregnet arbeidsgiveravgift for statsansatte er ikke tatt med. Særgrunnlag er arbeidsgiveravgift for arbeidstakere utsendt fra USA og Canada.

Brukerveiledning for statistikkbanken