Grunnlag for arbeidsgiveravgift

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08892: Grunnlag for arbeidsgiveravgift og beregnet arbeidsgiveravgift, etter sektor, arbeidsgiveravgiftssone, type arbeidsgiveravgiftsgrunnlag og næringsgruppe 2007 - 2023

Heidi Bekkevold Backe, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 22
Marianne Mellem, Statistisk sentralbyrå
+47 40811442
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
05.04.2024 08:00
Sum beløp (mill. kr):
mill. kr
Generelle næringer (mill. kr):
mill. kr
Deler av statsforvaltningen og helseforetakene (mill. kr):
mill. kr
Produksjon av enkelte stålprodukter (mill. kr):
mill. kr
Dyrking av jordbruks- og hagevekster (mill. kr):
mill. kr
Veitransport (mill. kr):
mill. kr
Sektorunntatt aktivitet (mill. kr):
mill. kr
Godstransport på vei (mill. kr):
mill. kr
Ekstra arbeidsgiveravgift (mill. kr):
mill. kr
Foretak i økonomiske vanskeligheter:
antall
Sum beløp (mill. kr):
31.12.
Generelle næringer (mill. kr):
31.12.
Deler av statsforvaltningen og helseforetakene (mill. kr):
31.12.
Produksjon av enkelte stålprodukter (mill. kr):
31.12.
Dyrking av jordbruks- og hagevekster (mill. kr):
31.12.
Veitransport (mill. kr):
31.12.
Sektorunntatt aktivitet (mill. kr):
31.12.
Godstransport på vei (mill. kr):
31.12.
Ekstra arbeidsgiveravgift (mill. kr):
31.12.
Foretak i økonomiske vanskeligheter:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Sum beløp (mill. kr) , Generelle næringer (mill. kr) , Deler av statsforvaltningen og helseforetakene (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 17

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle soner , Sone 1 , Sone 1a ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med årgang 2023 er tabellen utvidet med beregningskodene 'Ekstra arbeidsgiveravgift' og 'Foretak i økonomiske vanskeligheter'. Ekstra arbeidsgiveravgift innebærer at arbeidsgiver skal betale en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 % av avgiftspliktige lønnsutbetalinger over et visst innslagspunkt. I 2023 gjelder dette lønnsutbetalinger over 750 000 kroner. Grunnlaget som brukes til å beregne ekstra arbeidsgiveravgift er inkludert og lagt til i sumbeløpet for grunnlag for arbeidsgiveravgift. «Foretak i økonomiske vanskeligheter» innebærer at foretakene som faller i denne kategorien i utgangspunktet må beregne arbeidsgiveravgift etter høyeste sats (14,1 %) i alle soner. Tall for arbeidsgiveravgift fra statens forvaltningsvirksomhet med forenklet oppgjør for arbeidsgiveravgift er ikke inkludert. Særgrunnlag er arbeidsgiveravgift for arbeidstakere utsendt fra USA og Canada. Offentlig sektor omfatter statsforvaltning, kommuner og fylkeskommuner (offentlig forvaltning). Privat sektor omfatter alt unntatt offentlig sektor. Offentlig eide foretak er inkludert i privat sektor. Refusjoner av sykepenger omfatter i en normalsituasjon avgiftspliktig lønn og andre ytelser arbeidsgiver har forskuttert etter arbeidsgiverperioden for ansatte som var i sykdom eller i fødselspermisjon. Som følge av koronapandemien ble det innført flere midlertidige nasjonale tiltak i 2020. Blant tiltakene var å utvide «Refusjon av sykepenger» til å bli brukt også for refusjon av lønn til permitterte (fom. 13. mars 2020) og lønn til ansatte med koronarelatert fravær (fom. 20. mars 2020). Ordningen med refusjon av lønn til permitterte gjaldt til og med 31. august 2020. Ordningen med refusjon for lønn til ansatte med koronarelatert fravær er gyldig ut 2020, og er forlenget til å gjelde også for deler av 2021. Arbeidsgiveravgiften for 3. termin 2020 er redusert med 4 prosentenheter. Arbeidsgivere skal ikke gjøre endringer i rapporteringen av arbeidsgiveravgift i a-meldingen. Reduksjonen er medberegnet i beregnet arbeidsgiveravgift i denne tabellen. Hva reduksjonen utgjør er beregnet på grunnlag av det totale arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget rapportert i mai og juni 2020.