08862: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp, etter bostedsregion 2004 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region

Totalt 7 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 16 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.04.2020
Kontakt
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Måleenhet
Handlebeløp (mill. kr):
mill. kr
Antall dagsturer (1 000):
1 000 turer
Referansetid
Handlebeløp (mill. kr):
31.12.
Antall dagsturer (1 000):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tall for andre, tredje og fjerde kvartal 2019, ble rettet 16. april 2020.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Brukerveiledning for statistikkbanken