Til toppen

08862: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp, etter bostedsregion 2004 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 16


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for andre, tredje og fjerde kvartal 2019, ble rettet 16. april 2020.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Brukerveiledning for statistikkbanken