Grensehandel

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

08862: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp, etter bostedsregion (avslutta serie) 2004 - 2019

Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 91 39 12 36
Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
16.04.2020 08:00
Handlebeløp (mill. kr):
mill. kr
Antall dagsturer (1 000):
1 000 turer
Handlebeløp (mill. kr):
31.12.
Antall dagsturer (1 000):
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2004 , 2005 , 2006 ,

Valgt 1 av totalt 16

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tall for andre, tredje og fjerde kvartal 2019, ble rettet 16. april 2020. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Sør-Østlandet

Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.