Til toppen
08862: Grensehandel. Antall dagsturer og handlebeløp, etter bostedsregion 2004 - 2019
Sist endret
16.04.2020
Kontakt
Guro Henriksen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 340
ghe@ssb.no

Kristin Aasestad, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 23 44
kaa@ssb.no

Måleenhet
Handlebeløp (mill. kr):
mill. kr
Antall dagsturer (1 000):
1 000 turer
Referansetid
Handlebeløp (mill. kr):
31.12.
Antall dagsturer (1 000):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Tall for andre, tredje og fjerde kvartal 2019, ble rettet 16. april 2020.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
Sør-Østlandet
Omfatter Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark.

Brukerveiledning for statistikkbanken