08539: Åpnede konkurser. Rolleinnehavere i personlig eide foretak (ENK og ANS/DA), etter næring (SN2007), organisasjonsform, kjønn og landbakgrunn (F) 2009 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 34 Valgte

Søk

næring (SN2007)

Totalt 23 Valgte

Søk

organisasjonsform

Totalt 2 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 4 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 10 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
11.08.2019
Kontakt
Harald Fondevik, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 447
hfo@ssb.no

Måleenhet
Rolleinnehavere:
personer
Referansetid
Rolleinnehavere:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken