Valgresultat for kommunestyre- og fylkestingsvalget

08346: Kommunestyrevalget. Godkjente stemmer, etter parti/valgliste og bydel/valgkrets i utvalgte kommuner (prosent) (B) 1999 - 2015
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

politisk parti Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
09.11.2015
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Måleenhet
Godkjente stemmer:
prosent
Referansetid
Godkjente stemmer:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

16010023 Kalveskinnet endret navn til Midtbyen fom 2015.
Det har vært en endring i valgprosedyrene mellom 2011 og 2015. Statistikken for bydeler i Oslo er ikke direkte sammenlignbar med tidligere statistikk. I 2015 er forhåndsstemmene ikke regnet med i oversikten som viser partioppslutning per bydel. Partioppslutning etter bydel er ikke lenger en oversikt over hva de som bor i bydelen har stemt, men en oversikt over hva de som gikk i denne bydelen og avla stemme valgdagen stemte, uavhengig av hvilken bydel de egentlig bor i. Maridalen skole er tatt med under Nordre Aker, Sørkedalen skole er tatt med under Vestre Aker, Rådhuset er tatt med under St. Hanshaugen.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken