Nyetablerte foretaks overlevelse og vekst

Til toppen
08316: Nyetablerte foretak, etter næring, organisasjonsform, antall sysselsatte, og overlevingsår (F) 2004 - 2017
Sist endret
30.09.2020
Kontakt
Håkon Frøysa Skullerud, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 45 14
sku@ssb.no

Geir Soland, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 24 38
gso@ssb.no

Måleenhet
Foretak:
foretak
Referansetid
Foretak:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
antall overlevingsår
Må velges *
næring (SN2007)
organisasjonsform
antall sysselsatte
overlevelse
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1

Valgfri variabel
antall overlevingsår
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0


Totalt 21 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 37 Valgte 0

Valgfri variabel

Totalt 5 Valgte 0

Valgfri variabel
overlevelse

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Små endringer (30.09.2020) fra tidligere publiserte tall forekommer, fordi mer endelige versjoner av grunnlagsdataene for årgangene 2014-2016 er benyttet.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken