Sysselsatte på korttidsopphold

08070: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. 4. kvartal (F) (avslutta serie) 2008K4 - 2016K4
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 1 Valgte

Søk

region

Totalt 26 Valgte

Søk

landbakgrunn

Totalt 11 Valgte

Søk

kvartal Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
18.04.2017
Kontakt
Håvard Thoen, Statistisk sentralbyrå
+47 2109 4775
hth@ssb.no

Anders Ekeland, Statistisk sentralbyrå
+47 95 17 54 67
eke@ssb.no

Måleenhet
Lønnstakere ikke registrert bosatt:
personer
Referansetid
Lønnstakere ikke registrert bosatt:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Fra og med 2010 ble sjøfolk tildelt arbedsstedskommune 2699 (Havområder uspesifisert) og arbeidsstedsfylke 26 (Havområder). Det er laget nye tall for 2007 til 2009 etter samme definisjon.
Statistikken omfatter personer 15-74 år. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i Om statistikken. Dette medfører at årgangene fra og med 2015 ikke er sammenlignbare med tidligere årganger. For 4. kvartal 2015 ligger antall sysselsatte i alt 60 000 lavere enn Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) . Tidligere år var totaltallet i disse to statistikkene samordnet, og viste dermed samme antall sysselsatte. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015 tallene .
Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet.
Selvstendig næringsdrivende og sjøfolk utenfor EØS-landene er ikke inkludert.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken