Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

08070: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn. 4. kvartal (F) (avslutta serie) 2008K4 - 2016K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008K4 , 2008K4 Ny , 2009K4 ,

Valgt 1 av totalt 11

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 00 Alle fylker , 30 Viken , 01 Østfold (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 32

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle land , Norge , Norden ellers ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Fra og med 2010 ble sjøfolk tildelt arbedsstedskommune 2699 (Havområder uspesifisert) og arbeidsstedsfylke 26 (Havområder). Det er laget nye tall for 2007 til 2009 etter samme definisjon. Statistikken omfatter personer 15-74 år. Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i Om statistikken. Dette medfører at årgangene fra og med 2015 ikke er sammenlignbare med tidligere årganger. Den nye datakilden har gitt bedre kvalitet på statistikken. Kvalitetsforbedringene er særlig store for lønnstakere på korttidsopphold (ikke-bosatte). På grunn av mangler i datakildene vi benyttet til og med 2014 tok vi med for mange lønnstakere på korttidsopphold. Nedgangen vi ser for denne gruppen fra 2014 til 2015 er dermed ikke reell. Alle ett-tall og to-tall i tabellen er endret til '0' eller '3' for å ivareta personvernet. Selvstendig næringsdrivende og sjøfolk utenfor EØS-landene er ikke inkludert.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.