Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

08064: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk og sysselsatte, etter utdanning, tjenesteområde, landbakgrunn og helseregion 2008 - 2020

Må velges

Valgt 1 av totalt 3

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Alle landområder , Norge , Europa uten Tyrkia ,

Valgt 0 av totalt 9

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Jfr. tabell 07260: Sykepleiere inkluderer Jordmødre. Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå inkluderer også fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioingeniører, radiografer, psykologer, sosionomer, vernepleiere og kliniske ernæringsfysiologer. Annen helseutdanning på videregående skolenivå inkluderer også helsesekretærer. Jfr. tabell 07256, 07257, 07258, 07259, 07274: Leger inkluderer Spesialister i psykiatri. Sykepleiere inkluderer Psykiatriske sykepleiere. Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå inkluderer også vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger. Jfr. tabell 07255: Privatpraktiserende legespesialister med driftsavtale er ikke inkludert. I 2015 er private foretak med oppdragsdokument inkludert i regionstallene. Øvrige private publiseres som «private institusjoner». Tidligere ble flere private institusjoner inkludert i regionstallene, og færre som «private institusjoner». Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig. Den registerbaserte personellstatistikken, som er grunnlaget til denne statistikken, er oppdatert med ny og bedre metode for å beregne antall selvstendig næringsdrivende. Det er publisert nye tall i statistikkbanken for perioden 2015-2019. Hovedendringen består i at arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) ikke lenger bestemmer totalnivået på antall selvstendig næringsdrivende. Dette gir noen flere selvstendige og dermed en liten økning i antall sysselsatte totalt. Metoden som gir bedre informasjon om arbeidstid, Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid, gjennomgikk noen små endringer til publiseringen i 2021, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Endringene i arbeidstid, sammenlignet med det som ble publisert i 2020, er små.