Spesialisthelsetjenesten

08063: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk og sysselsatte, etter utdanning, tjenesteområde, kjønn, alder og helseregion 2008 - 2019
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 3 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

utdanning

Totalt 8 Valgte

Søk

tjenesteområde

Totalt 6 Valgte

Søk

kjønn

Totalt 3 Valgte

Søk

alder

Totalt 6 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
19.03.2020
Kontakt
Geir Hjemås, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 390
ghj@ssb.no

Borgny Vold, Statistisk sentralbyrå
+47 48 07 81 08
bov@ssb.no

Måleenhet
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
årsverk
Avtalte årsverk:
årsverk
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Avtalte årsverk ekskl. lange fravær:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Avtalte årsverk:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Sysselsatte:
Årsverk beregnet ut i fra sysselsetting og arbeidstid i tredje uke i november
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Jfr. tabell 07260: Sykepleiere inkluderer Jordmødre. Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå inkluderer også fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioingeniører, radiografer, psykologer, sosionomer, vernepleiere og kliniske ernæringsfysiologer. Annen helseutdanning på videregående skolenivå inkluderer også helsesekretærer.
Jfr. tabell 07256, 07257, 07258, 07259, 07274: Leger inkluderer Spesialister i psykiatri. Sykepleiere inkluderer Psykiatriske sykepleiere. Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå inkluderer også vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.
Jfr. tabell 07255: Privatpraktiserende legespesialister med driftsavtale er ikke inkludert.
I 2015 er private foretak med oppdragsdokument inkludert i regionstallene. Øvrige private publiseres som «private institusjoner». Tidligere ble flere private institusjoner inkludert i regionstallene, og færre som «private institusjoner». Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig.
Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid
statistikkvariabel: Avtalte årsverk ekskl. lange fravær , år: 2009
Tall for avtalte årsverk 2009 er rettet 22.09.2010.
statistikkvariabel: Avtalte årsverk , år: 2009
Tall for avtalte årsverk 2009 er rettet 22.09.2010.

Brukerveiledning for statistikkbanken