Spesialisthelsetjenesten

Til toppen

08063: Spesialisthelsetjenesten. Årsverk og sysselsatte, etter utdanning, tjenesteområde, kjønn, alder og helseregion 2008 - 2019

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
utdanning
tjenesteområde
kjønn
alder
Må velges *

Valgt 1 av totalt 3

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2008 , 2009 , 2010 ,

Valgt 1 av totalt 11

region

Må velges *

Valgt 0 av totalt 5

utdanning


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel

tjenesteområde


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

alder


Valgt 0 av totalt 6

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Jfr. tabell 07260: Sykepleiere inkluderer Jordmødre. Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå inkluderer også fysioterapeuter, ergoterapeuter, bioingeniører, radiografer, psykologer, sosionomer, vernepleiere og kliniske ernæringsfysiologer. Annen helseutdanning på videregående skolenivå inkluderer også helsesekretærer.
Jfr. tabell 07256, 07257, 07258, 07259, 07274: Leger inkluderer Spesialister i psykiatri. Sykepleiere inkluderer Psykiatriske sykepleiere. Annen helseutdanning på universitets- og høyskolenivå inkluderer også vernepleiere, sosionomer og barnevernspedagoger.
Jfr. tabell 07255: Privatpraktiserende legespesialister med driftsavtale er ikke inkludert.
I 2015 er private foretak med oppdragsdokument inkludert i regionstallene. Øvrige private publiseres som «private institusjoner». Tidligere ble flere private institusjoner inkludert i regionstallene, og færre som «private institusjoner». Direkte sammenligning for berørte nivåer er derfor ikke mulig.
Statistisk sentralbyrå har tatt i bruk en ny metode som gir bedre informasjon om arbeidstid fra og med 2015. Den nye metoden får konsekvenser for avtalt stillingsprosent, avtalt arbeidstid, heltid/deltid og beregningen av årsverk. Metoden ble forbedret til publiseringen i 2020, og tabellen har blitt oppdatert med nye tall tilbake til 2015. Les mer om den nye metoden her: Ny metode gir bedre informasjon om arbeidstid
år
2018
Tall for 2018 ble rettet 25. august 2020.
statistikkvariabel: Avtalte årsverk ekskl. lange fravær , år: 2009
Tall for avtalte årsverk 2009 er rettet 22.09.2010.
statistikkvariabel: Avtalte årsverk , år: 2009
Tall for avtalte årsverk 2009 er rettet 22.09.2010.

Brukerveiledning for statistikkbanken