Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
08039: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Utvalgte byer. Hovedtall, etter næring (SN2007, 2- og 3-siffer). Bedrifter 2007 - 2018
Sist endret
29.04.2020
Kontakt
Karl Eirik Engebretsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 386
kee@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsetting:
personer
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Driftsinntekter (mill. kr):
mill. kr
Driftskostnader (mill. kr):
mill. kr
Lonnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Produksjonsverdi (mill. kr):
mill. kr
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Driftsinntekter (mill. kr):
31.12.
Driftskostnader (mill. kr):
31.12.
Lonnskostnader (mill. kr):
31.12.
Produksjonsverdi (mill. kr):
31.12.
Bearbeidingsverdi (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
region
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 12 Valgte 1


Totalt 2 Valgte 0

Valgfri variabel
region

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
statistikkvariabel
Bearbeidingsverdi (mill. kr)
Til faktorpriser.
statistikkvariabel: Driftskostnader (mill. kr) , år: 2013
Tall for driftsinntekt og driftskostnad ble rettet 22. april 2016.
statistikkvariabel: Driftsinntekter (mill. kr) , år: 2013
Tall for driftsinntekt og driftskostnad ble rettet 22. april 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken