Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

08039: Overnattings- og serveringsvirksomhet. Utvalgte byer. Hovedtall, etter næring (SN2007, 2- og 3-siffer). Bedrifter 2007 - 2019

statistikkvariabel

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2007 , 2008 , 2009 ,

Valgt 1 av totalt 13


Valgt 0 av totalt 2

Valgfri variabel

region


Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

statistikkvariabel

Bearbeidingsverdi (mill. kr)

Til faktorpriser.

statistikkvariabel: Driftskostnader (mill. kr) , år: 2013

Tall for driftsinntekt og driftskostnad ble rettet 22. april 2016.

statistikkvariabel: Driftsinntekter (mill. kr) , år: 2013

Tall for driftsinntekt og driftskostnad ble rettet 22. april 2016.

Brukerveiledning for statistikkbanken