Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
08008: Bygge- og anleggsvirksomhet. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
07.05.2019
Kontakt
Thomas Hagen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 320
tha@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte (personer):
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte (personer):
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
sysselsettingsgruppe
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

sysselsettingsgruppe
Må velges *

Totalt 5 Valgte 0


Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken