Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07987: Bedrifter og sysselsatte i vann, avløp og renovasjon, etter næring (SN2007) (K) (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
29.04.2019
Kontakt
Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
sysselsettingsgruppe
statistikkvariabel
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1


Totalt 359 Valgte 0

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0


Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken