Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen
07955: Annen tjenesteyting. Hovedtall, etter sysselsettingsgruppe og næringshovedgruppe (SN2007). Bedrifter (avslutta serie) 2007 - 2017
Sist endret
09.04.2019
Kontakt
Maria Asuncion Campechano, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 421
mca@ssb.no

Måleenhet
Bedrifter:
bedrifter
Sysselsatte:
personer
Lønnskostnader (mill. kr):
mill. kr
Omsetning (mill. kr):
mill. kr
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
mill. kr
Referansetid
Bedrifter:
31.12.
Sysselsatte:
31.12.
Lønnskostnader (mill. kr):
31.12.
Omsetning (mill. kr):
31.12.
Bruttoinvesteringer (mill. kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
næring (SN2007)
Må velges *
sysselsettingsgruppe
Må velges *

Totalt 5 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 11 Valgte 1

Må velges *

Totalt 4 Valgte 0

sysselsettingsgruppe

Totalt 6 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Næringsområde S inneholder næringene 95-96 Annen tjenesteyting.
Merverdiavgift er ikke inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken