Helse- og sosialpersonell

07943: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (prosent). 4. kvartal (F) (avslutta serie) 2008 - 2014
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

fagutdanning Velg minst en verdi

Totalt 27 Valgte

Søk

alder

Totalt 4 Valgte

Søk

avtalt arbeidstid Velg minst en verdi

Totalt 5 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 7 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
12.06.2015
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i alle næringer:
prosent
Sysselsatte i helsetjenester inkl. pleie og omsorgstjenester med botilbud:
prosent
Sysselsatte i sosiale omsorgstjenester uten botilbud:
prosent
Sysselsatte i andre næringer:
prosent
Referansetid
Sysselsatte i alle næringer:
31.12.
Sysselsatte i helsetjenester inkl. pleie og omsorgstjenester med botilbud:
31.12.
Sysselsatte i sosiale omsorgstjenester uten botilbud:
31.12.
Sysselsatte i andre næringer:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

'Psykologer' omfatter fra og med 2011 kun psykologer. Øvrige personer med annen utdanning innen psykologiske fag er overført til gruppen 'Øvrig helseutdanning på universitetsnivå'.

Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
fagutdanning
Helsefagarbeider
Helsefagutdanning er en ny fagutdanning fra 2009.
statistikkvariabel
Sysselsatte i sosiale omsorgstjenester uten botilbud
Fra 2008 er barnehager, barneparker, skolefritidsordninger, fritidsklubber for barn og ungdom, arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked, sosiale velferdsorganisasjoner og varig vernet arbeid inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken