Helse- og sosialpersonell

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07943: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hovedarbeidsforholdet (prosent). 4. kvartal (F) (avslutta serie) 2008 - 2014

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
12.06.2015 10:00
Sysselsatte i alle næringer:
prosent
Sysselsatte i helsetjenester inkl. pleie og omsorgstjenester med botilbud:
prosent
Sysselsatte i sosiale omsorgstjenester uten botilbud:
prosent
Sysselsatte i andre næringer:
prosent
Sysselsatte i alle næringer:
31.12.
Sysselsatte i helsetjenester inkl. pleie og omsorgstjenester med botilbud:
31.12.
Sysselsatte i sosiale omsorgstjenester uten botilbud:
31.12.
Sysselsatte i andre næringer:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges

Valgt 1 av totalt 7

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Helsesekretær , Hjelpepleier , Helsefagarbeider ,

Valgt 0 av totalt 27

Må velges

Valgt 0 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) , 03 Oslo ,

Valgt 0 av totalt 20

Valgt 0 av totalt 4

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
'Psykologer' omfatter fra og med 2011 kun psykologer. Øvrige personer med annen utdanning innen psykologiske fag er overført til gruppen 'Øvrig helseutdanning på universitetsnivå'.
Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

fagutdanning

Helsefagarbeider

Helsefagutdanning er en ny fagutdanning fra 2009.

statistikkvariabel

Sysselsatte i sosiale omsorgstjenester uten botilbud

Fra 2008 er barnehager, barneparker, skolefritidsordninger, fritidsklubber for barn og ungdom, arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked, sosiale velferdsorganisasjoner og varig vernet arbeid inkludert.