Helse- og sosialpersonell

Til toppen
07942: Sysselsatte med helse- og sosialfaglig utdanning, etter næring og ukentlig avtalt arbeidstid i hoved- og biarbeidsforholdet (prosent). 4. kvartal (F) (avslutta serie) 2008 - 2014
Sist endret
12.06.2015
Kontakt
Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i alt:
prosent
Sysselsatte i helsetjenester inkl. pleie og omsorgstjenester med botilbud:
prosent
Sysselsatte i sosiale omsorgstjenester uten botilbud:
prosent
Sysselsatte i andre næringer:
prosent
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
fagutdanning
Må velges *
avtalt arbeidstid
Må velges *
region
Må velges *
alder
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 7 Valgte 1

fagutdanning
Må velges *

Totalt 27 Valgte 0

avtalt arbeidstid
Må velges *

Totalt 3 Valgte 0

Må velges *

Totalt 20 Valgte 0

alder

Totalt 4 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

'Psykologer' omfatter fra og med 2011 kun psykologer. Øvrige personer med annen utdanning innen psykologiske fag er overført til gruppen 'Øvrig helseutdanning på universitetsnivå'.

Fra og med 2015 bygger sysselsettingen på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Årgangene fra og med 2015 blir ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
fagutdanning
Helsefagarbeider
Helsefagutdanning er en ny fagutdanning fra 2009.
statistikkvariabel
Sysselsatte i sosiale omsorgstjenester uten botilbud
Fra 2008 er barnehager, barneparker, skolefritidsordninger, fritidsklubber for barn og ungdom, arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked, sosiale velferdsorganisasjoner og varig vernet arbeid inkludert.

Brukerveiledning for statistikkbanken