Arbeidskraftundersøkelsen

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07458: Sysselsetting, arbeidsledighet og utførte ukeverk, etter alder. Brudd- og sesongjustert, kvartalstall 1997K1 - 2024K1

Arbeidsmarked, Statistisk sentralbyrå
+47 62 88 50 00
Erik Herstad Horgen, Statistisk sentralbyrå
+47 930 86 862
Ingebjørg Aamodt, Statistisk sentralbyrå
+47 92 62 38 40
Håvard Hungnes Lien, Statistisk sentralbyrå
+47 40 90 26 06
25.04.2024 08:00
Arbeidsstyrken, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Sysselsatte, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Utførte ukeverk, sesongjustert (1 000 ukeverk à 37,5 timer):
1 000 ukeverk à 37,5 timer
Arbeidsledige, sesongjustert (1 000 personer):
1 000 personer
Arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken, sesongjustert:
prosent
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997K1 , 1997K2 , 1997K3 ,

Valgt 1 av totalt 109

Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Tallene er bruddjustert for bruddet i 2021, men ikke for bruddet i 2006. Det er altså bare tidsperioden fra 2006 til og med 2020 som er bruddjustert. Disse bruddjusterte tallene er justert til nivået etter bruddet i 2021. Utførte ukeverk er ikke bruddjustert grunnet problemer med å skille eventuell effekt av koronakrisen fra eventuell effekt av omleggingen av AKU. Se Om statistikken for mer informasjon.

Tallene er kvartalsgjennomsnitt av sesongjusterte månedstal, og svarer til tallene over 3-månedersgjennomsnitt fra statistikkbanktabell 13760 for den midterste måneden i kvartalet. Populasjonen før 2006 er registrerte bosatte i alderen 16-74 år.