Akvakultur (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Til toppen

07326: Akvakultur. Salg av slaktet matfisk, etter fiskeslag (F) (avslutta serie) 1976 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1976 , 1977 , 1978 ,

Valgt 1 av totalt 44

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 11 Rogaland , 12 Hordaland (-2019) , 14 Sogn og Fjordane (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 11

Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
For årene før 2002 er det kun tall for laks og ørret som er publisert. Der et fylke står med 0 i verdi betyr det at tallet er 0 eller mindre enn 0,5 av den brukte enheten.
Fordi noen tall ikke kan offentliggjøres, kan det for noen årganger være avvik mellom summen av alle fylkene og landstallet.
Kilde: Fiskeridirektoratet

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

18 Nordland - Nordlánnda

1976-1983: tallene oppgitt for Nordland er en sammenslåing av Nordland, Troms og Finnmark.

statistikkvariabel

Matfisk (tonn)

Mengden av fisk omfatter også fisk som er videreforedlet i eget anlegg.
29.04.2016: Tallene for laks og regnbueørret er justert med ny omregningsfaktor for perioden 2000-2011.

Matfisk (1 000 kr)

Verdien av fisk omfatter også fisk som er videreforedlet i eget anlegg.