Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

07184: Samlet inntekt for husholdninger. Antall og prosent (F) 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 34 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Antall husholdninger:
husholdninger
Samlet inntekt under 150 000 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 150 000 - 249 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 250 000 - 349 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 350 000 - 449 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 450 000 - 549 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 550 000 - 749 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 750 000 - 999 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 1 000 000 kr og over, prosent:
prosent
Referansetid
Antall husholdninger:
31.12
Samlet inntekt under 150 000 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 150 000 - 249 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 250 000 - 349 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 350 000 - 449 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 450 000 - 549 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 550 000 - 749 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 750 000 - 999 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 1 000 000 kr og over, prosent:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert. 2012-tall er korrigert.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken