Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen

07184: Samlet inntekt for husholdninger. Antall og prosent (F) 2006 - 2018

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall husholdninger , Samlet inntekt under 150 000 kr, prosent , Samlet inntekt 150 000 - 249 999 kr, prosent ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 13

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert. 2012-tall er korrigert.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken