Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07183: Samlet inntekt for husholdninger. Antall og prosent (K) 2006 - 2022

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
Aurora Hattrem, Statistisk sentralbyrå
+47 90 40 74 24
Jørgen Knutsønn Arntzen, Statistisk sentralbyrå
+47 46 69 50 43
Lene Sandvik, Statistisk sentralbyrå
+47 90 13 16 16
19.12.2023 08:00
Antall husholdninger:
husholdninger
Samlet inntekt under 150 000 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 150 000 - 249 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 250 000 - 349 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 350 000 - 449 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 450 000 - 549 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 550 000 - 749 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 750 000 kr og over, prosent:
prosent
Antall husholdninger:
31.12
Samlet inntekt under 150 000 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 150 000 - 249 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 250 000 - 349 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 350 000 - 449 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 450 000 - 549 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 550 000 - 749 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 750 000 kr og over, prosent:
31.12
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 8

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 17

Må velges
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert. Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006. 2012-tall er korrigert. Tall for 2020 ble rettet 2.september 2022. Grunnen er at lønnskompensasjon ble dobbelttelt i samlet inntekt. Dermed ble det totalt 7 milliarder kroner for mye i samlet inntekt for husholdningene. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.