Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

07183: Samlet inntekt for husholdninger. Antall og prosent (K) 2006 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 8 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
16.12.2019
Kontakt
Christian Hrafn Brovold, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 330
cbr@ssb.no

Elisabeth Omholt, Statistisk sentralbyrå
+47 930 55 528
oel@ssb.no

Jon Epland, Statistisk sentralbyrå
+47 56 57 20 84
jep@ssb.no

Måleenhet
Antall husholdninger:
husholdninger
Samlet inntekt under 150 000 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 150 000 - 249 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 250 000 - 349 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 350 000 - 449 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 450 000 - 549 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 550 000 - 749 999 kr, prosent:
prosent
Samlet inntekt 750 000 kr og over, prosent:
prosent
Referansetid
Antall husholdninger:
31.12
Samlet inntekt under 150 000 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 150 000 - 249 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 250 000 - 349 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 350 000 - 449 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 450 000 - 549 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 550 000 - 749 999 kr, prosent:
31.12
Samlet inntekt 750 000 kr og over, prosent:
31.12
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Studenthusholdninger og aleneboende barn under 18 år, er ikke inkludert. Opplysninger mangler for 0821 Bø i 2006. 2012-tall er korrigert.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken