Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen

07012: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer (F) 2006 - 2019

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Landbrukseiendommer i alt , Tinglyste omsetninger i alt , Tinglyste omsetninger med bygning ,

Valgt 1 av totalt 10

år

Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 13

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 03+30 Oslo og Viken , 01 Østfold (-2019) , 02-03 Oslo og Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 25

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken