Overdragelser av landbrukseiendommer

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

07012: Tinglyste omsetninger av landbrukseiendommer (F) 2006 - 2022

Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
18.09.2023 08:00
Landbrukseiendommer i alt:
eiendommer
Tinglyste omsetninger i alt:
omsetninger
Tinglyste omsetninger med bygning:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, bolig:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, fritid:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, landbruk:
omsetninger
Oppgitt formål på skjøtet, annet:
omsetninger
Omsetninger i fritt salg i alt:
omsetninger
Omsetninger i fritt salg, uten bygning:
omsetninger
Omsetninger i fritt salg, med bygning:
omsetninger
Landbrukseiendommer i alt:
31.12.
Tinglyste omsetninger i alt:
31.12.
Tinglyste omsetninger med bygning:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, bolig:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, fritid:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, landbruk:
31.12.
Oppgitt formål på skjøtet, annet:
31.12.
Omsetninger i fritt salg i alt:
31.12.
Omsetninger i fritt salg, uten bygning:
31.12.
Omsetninger i fritt salg, med bygning:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Landbrukseiendommer i alt , Tinglyste omsetninger i alt , Tinglyste omsetninger med bygning ,

Valgt 1 av totalt 10

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2006 , 2007 , 2008 ,

Valgt 1 av totalt 16

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 31 Østfold , 03+32 Oslo og Akershus , 03+30 Oslo og Viken (2020-2023) ,

Valgt 0 av totalt 32

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Omfatter eiendommer med minst 5 dekar jordbruksareal og/eller 25 dekar produktivt skogareal. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.