Statistikkbanken kan være ustabil fra kl. 14 i dag onsdag 11. desember pga. vedlikehold. Beklager ulempene dette måtte medføre

Sjukeheimar, heimetenester og andre omsorgstenester

06972: Brukarar av heimetenester per 31.12., etter alder og bistandsbehov (F) 2007 - 2018
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

bistandsbehov

Totalt 5 Valgte

Søk

alder

Totalt 8 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 11 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
17.09.2019
Kontakt
Fatima Valdes Haugstveit, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 433
fvh@ssb.no

Dag Ragnvald Abrahamsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 546
dra@ssb.no

Håkon Torfinn Karlsen, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 352
htk@ssb.no

Måleenhet
Brukarar av heimetenester:
personar
Brukarar av heimetenester (per 1 000 innbyggjarar):
personar per 1 000 innbyggjarar
Referansetid
Brukarar av heimetenester:
31.12.
Brukarar av heimetenester (per 1 000 innbyggjarar):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Tabellen inneholdt tidligere også kommunetall, men disse er fjernet pga små tall. Ønskes likevel tall, kan dette bestilles med henvendelse: IPLOS@ssb.no.
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken