Byggeareal

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06952: Byggeareal. Fritidsbygninger (K) 1983 - 2023

Magnus Espeland, Statistisk sentralbyrå
+47 45 27 40 08
Jens Mathiesen, Statistisk sentralbyrå
+47 40 81 13 98
15.02.2024 08:00
Igangsettingstillatelser fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
bygninger
Igangsettingstillatelser bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
Fullførte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
bygninger
Fullført bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
Igangsettingstillatelser fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Igangsettingstillatelser bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Fullførte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Fullført bruksareal (m²). Tilbygg/påbygg er inkludert:
31.12.
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.

Valgt 1 av totalt 4

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1983 , 1984 , 1985 ,

Valgt 1 av totalt 41

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. K-3101 Halden , K-3103 Moss , K-3105 Sarpsborg ,

Valgt 0 av totalt 360

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.

statistikkvariabel

Igangsettingstillatelser fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert

Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning. 1983-2009: Omfatter bygninger på 30 kvadrameter og over. Fra 2010: Omfatter bygninger på 16 kvadratmeter og over.

Fullførte fritidsbygninger. Tilbygg/påbygg er inkludert

Bygninger med flere boenheter regnes som en bygning. 1983-2009: Omfatter bygninger på 30 kvadrameter og over. Fra 2010: Omfatter bygninger på 16 kvadratmeter og over.