Godstransport på vei, regnskap for aksjeselskaper

Til toppen

06734: Utvalgte regnskapstall for aksjeselskaper. Balanse pr. 31. desember (avslutta serie) (F) 2005 - 2006

Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
sektor
Må velges *
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Antall aksjeselskaper , Anleggsmidler (mill. kr) , Omløpsmidler (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 9

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel

sektor


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Foreløpige tall 2006
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken