Skogeiernes inntekt

Til toppen
06504: Produktivt skogareal, etter hvor personlige skogeiere eier skog (dekar) (F) 2005 - 2018
Sist endret
11.03.2020
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Produktivt skogareal i bostedskommunen:
dekar
Produktivt skogareal i annen kommune:
dekar
Referansetid
Produktivt skogareal i bostedskommunen:
31.12.
Produktivt skogareal i annen kommune:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 14 Valgte 1


Totalt 34 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Omfatter skogeiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken