Skogeiernes inntekt

06504: Produktivt skogareal, etter hvor personlige skogeiere eier skog (dekar) (F) 2005 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 2 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 13 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
15.02.2019
Kontakt
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
tra@ssb.no

Terje Olav Rundtom, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 371
teo@ssb.no

Måleenhet
Produktivt skogareal i bostedskommunen:
dekar
Produktivt skogareal i annen kommune:
dekar
Referansetid
Produktivt skogareal i bostedskommunen:
31.12.
Produktivt skogareal i annen kommune:
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Omfatter skogeiendommer med minst 25 dekar produktivt skogareal.
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Brukerveiledning for statistikkbanken