Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

06479: Sysselsatte førstegenerasjonsinnvandrere 15-74 år, etter kjønn, bosted og landbakgrunn (K) (avslutta serie) 2001K4 - 2008K4

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

kvartal

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 0101 Halden (-2019) , 0102 Sarpsborg (-1991) , 0103 Fredrikstad (-1993) ,

Valgt 0 av totalt 517


Valgt 0 av totalt 3

Valgfri variabel

landbakgrunn


Valgt 0 av totalt 5

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.
statistikkvariabel
Sysselsatte
.. indikerer for få bosatte til at SSB kan publisere for gruppen.

Brukerveiledning for statistikkbanken