Sysselsetting blant innvandrere, registerbasert

Til toppen

06475: Lønnstakere ikke registrert bosatt, etter arbeidsstedsfylke og landbakgrunn (F) (avslutta serie) 2003K4 - 2008K4

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges

Valgt 1 av totalt 6

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 30 Viken , 01 Østfold (-2019) , 02 Akershus (-2019) ,

Valgt 0 av totalt 34

Valgfri variabel
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Norge , Norden ellers , Vest-Europa ellers ,

Valgt 0 av totalt 10

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Statistikken omfatter personer 15-74 år (før 2006 16-74 år). Selvstendig næringsdrivende og sjøfolk utenfor EØS-landene er ikke inkludert. Landbakgrunn Asia: Tyrkia er inkludert.

region

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

21 Svalbard

Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.