Sysselsetting, registerbasert

Til toppen
06445: Andel sysselsatte i befolkningen, etter bosted, kjønn og alder. 4. kvartal (K) 2005 - 2019
Sist endret
14.02.2020
Kontakt
Berit Mira Rosentjern, Statistisk sentralbyrå
+47 21 09 47 90
ebs@ssb.no

Stine Bakke, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 582
eba@ssb.no

Måleenhet
Sysselsatte i prosent av befolkningen 15-74 år:
prosent
Referansetid
Sysselsatte i prosent av befolkningen 15-74 år:
4. kvartal
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
kjønn
alder
Må velges *

Totalt 1 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 15 Valgte 1

Valgfri variabel

Totalt 3 Valgte 0

Valgfri variabel
alder

Totalt 7 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Fra og med 2015 bygger statistikken på nye datakilder (a-ordningen), se nærmere omtale i «Om statistikken». Totalt antall sysselsatte blir heller ikke samordnet med Arbeidskraftundersøkelsene (AKU) slik det ble før 2015, og det samsvarer dermed ikke lenger med AKUs totaltall. Årgangene fra og med 2015 blir følgelig ikke sammenlignbare med tidligere årganger. Se nærmere omtale i artikkelen tilknyttet 2015-tallene: https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/statistikker/regsys/aar/2016-05-27
region
Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken