Skatt for personer

Til toppen

06255: Personer med aksjeutbytte og gjennomsnittlig aksjeutbytte (F) (avslutta serie) 2005

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000