Næringenes økonomiske utvikling

Til toppen

06150: Personlig tjenesteyting. Hovedtall, etter region. Bedrifter (avslutta serie) 2004 - 2008

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Valgt 0 av totalt 7

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

region

Nordland, Troms, Finnmark og andre norske områder (-2019)

Andre norske områder= Svalbard, Jan Mayen og den norske kontinentalsokkel.

statistikkvariabel

Omsetning (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.

Bruttoinvesteringer (mill. kr)

Merverdiavgift er ikke inkludert. I næring 78.200 inngår også tall for næring 78.300.