Eiendomsomsetning

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

06052: Omsetning av boligeiendommer med bygning i fritt salg, etter antall omsetninger og gjennomsnittlig kjøpesum (K) (avslutta serie) 2000K1 - 2007K2

Jardbjørg Aas Jenssen, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5236
Trond Amund Steinset, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 373
12.10.2007 10:00
Omsetninger:
omsetninger
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
1000 kr
Omsetninger:
Slutten av kvartalet
Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning (1 000 kr):
Slutten av kvartalet
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 2000K1 , 2000K2 , 2000K3 ,

Valgt 1 av totalt 30

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt) og eierseksjoner. Boligeiendom omfatter enebolig, tomannsbolig, rekke- og kjedehus, blokkleilighet og annen, inkl. leiegårder o.l. Sammensetningen av omsatt boligmasse varierer over tid. Statistikken behøver derfor ikke å gi et riktig bilde av prisutviklingen av bestemte boligtyper. I enkelte tilfeller kan en omsetning omfatte flere boligeiendommer. Boligeiendommer uten oppgitt kjøpesum er ikke tatt med i tabellen. 1. og 2. kvartal 2007 er foreløpige tall. Se liste over endringer i de regionale inndelingene.

Tabeller som bruker ny regioninndeling også for årene før 2024.