Sametingsvalet

Til toppen

05924: Sametingsvalet. Godkjende røyster, etter valdistrikt og parti/valliste 2005 - 2021

Må velges

Valgt 1 av totalt 2

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Arbeiderpartiet , Árja , Ávjovári Daloniid Listu ,

Valgt 0 av totalt 38

Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Heile landet , Østre valkrins , Ávjovári valkrins ,

Valgt 0 av totalt 21

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000