Til toppen
05922: Sametingsvalet. Representantar og godkjende røyster per representant, etter valdistrikt 2005 - 2017
Sist endret
31.10.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Representantar:
personar
Godkjende røyster pr. representant:
godkjende røyster
Referansetid
Representantar:
Valgdagen
Godkjende røyster pr. representant:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
fireårlig
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

fireårlig
Må velges *

Totalt 4 Valgte 1

region

Totalt 20 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken