05921: Sametingsvalet. Godkjende røyster, vraka røyster og blanke røyster, etter valkrins 2005 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 9 Valgte

Søk

region Velg minst en verdi

Totalt 20 Valgte

Søk

fireårlig Velg minst en verdi

Totalt 4 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
31.10.2017
Kontakt
Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 336
tov@ssb.no

Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
son@ssb.no

Måleenhet
Godkjende røyster:
personar
Godkjende røyster valting:
personar
Godkjende røyster, førehand:
personar
Vraka røyster:
personar
Vraka røyster på valting:
personar
Vraka røyster på førehand:
personar
Blanke røyster:
personar
Blanke røyster på valting:
personar
Blanke røyster på førehand:
personar
Referansetid
Godkjende røyster:
Valgdagen
Godkjende røyster valting:
Valgdagen
Godkjende røyster, førehand:
Valgdagen
Vraka røyster:
Valgdagen
Vraka røyster på valting:
Valgdagen
Vraka røyster på førehand:
Valgdagen
Blanke røyster:
Valgdagen
Blanke røyster på valting:
Valgdagen
Blanke røyster på førehand:
Valgdagen
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Brukerveiledning for statistikkbanken