Sametingsvalet

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05921: Sametingsvalet. Godkjende røyster, vraka røyster og blanke røyster, etter valdistrikt 2005 - 2021

Tove Bergseteren, Statistisk sentralbyrå
+47 99 79 08 19
Anders Sønstebø, Statistisk sentralbyrå
+47 466 63 774
29.04.2024 08:00
Godkjende røyster:
personar
Godkjende røyster valting:
personar
Godkjende røyster, førehand:
personar
Vraka røyster:
personar
Vraka røyster på valting:
personar
Vraka røyster på førehand:
personar
Blanke røyster:
personar
Blanke røyster på valting:
personar
Blanke røyster på førehand:
personar
Godkjende røyster:
Valgdagen
Godkjende røyster valting:
Valgdagen
Godkjende røyster, førehand:
Valgdagen
Vraka røyster:
Valgdagen
Vraka røyster på valting:
Valgdagen
Vraka røyster på førehand:
Valgdagen
Blanke røyster:
Valgdagen
Blanke røyster på valting:
Valgdagen
Blanke røyster på førehand:
Valgdagen
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Godkjende røyster , Godkjende røyster valting , Godkjende røyster, førehand ,

Valgt 1 av totalt 9

Må velges

Valgt 1 av totalt 5

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Østre valkrins , Ávjovári valkrins , Nordre valkrins ,

Valgt 0 av totalt 20

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000