Skatt for selskaper

Til toppen
De 3 stegene er Velg tabell, Velg variabler og Vis resultat. Du er nå på Velg variabler

05914: Kraftforetak. Skattepliktig inntekt, utlignet skatt og fradrag i skatt 1997 - 2022

Caroline Wang Paulsen, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 410
Susanna Børdal, Statistisk sentralbyrå
+47 99 08 44 39
18.12.2023 08:00
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Grunnrenteinntekt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Naturressursskatt (mill. kr):
mill. kr
Grunnrenteskatt (mill. kr):
mill. kr
Godtgjørelsesfradrag (mill. kr):
mill. kr
Kreditfradrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag for naturressursskatt (mill. kr):
mill. kr
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU (mill. kr):
mill. kr
Antall kraftforetak:
selskaper
Utbetalt skatteverdi av underskudd (mill. kr):
mill. kr
Statistisk sentralbyrå
Ekstern PRODUKSJON
Nå har du kommet til skjermbildet for å velge hvilke variabler og verdier du vil ha frem i ditt resultat av tabellen. En variabel er en egenskap ved en statistisk enhet. Side er delt opp i flere bokser, en for hver variabel, hvor du kan velge verdier ved å markere en eller flere. Det starter alltid med statistikkvariabel som er hoved verdien som telles i tabellen. Trykk enter for å gå rett til valg av første variabel.
Navigering med tastatur og skjermleser. Velg flere objekter etter hverandre. SHIFT+pil ned/opp. For å velge enkelte verdier i listen: Windows:Hold inn Ctrl + pil ned. Deretter slipp Ctrl og trykk på mellomromstasten. Gjenta. Mac:CMD+pil ned/opp. Deretter slipp CMD og trykk på mellomromstasten. Gjenta. (Fungerer kun i Chrome, ikke i Safari). For å komme ut av listen med de markerte valgene, trykk TAB-tast.
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattbar inntekt (mill. kr) , Grunnrenteinntekt (mill. kr) , Sum utlignet skatt (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 13

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 26

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Xxx

statistikkvariabel

Skattbar inntekt (mill. kr)

Inneholder også korreksjonsinntekt til og med 2011.

Inntektsskatt (mill. kr)

Inneholder også korreksjonsinntekt til og med 2011.

Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU (mill. kr)

Til og med 2007 inneholder beløpet kun forsknings- og utviklingsfradrag.

Antall kraftforetak

Selskaper lignet som kraftforetak.