Skatt for selskaper

Til toppen

05914: Kraftforetak. Skattepliktig inntekt, utlignet skatt og fradrag i skatt 1997 - 2019

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. Skattbar inntekt (mill. kr) , Grunnrenteinntekt (mill. kr) , Sum utlignet skatt (mill. kr) ,

Valgt 1 av totalt 12

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1997 , 1998 , 1999 ,

Valgt 1 av totalt 23

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Xxx

statistikkvariabel

Skattbar inntekt (mill. kr)

Inneholder også korreksjonsinntekt.

Inntektsskatt (mill. kr)

Inneholder også korreksjonsinntekt.

Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU (mill. kr)

Til og med 2007 inneholder beløpet kun forsknings- og utviklingsfradrag.

Antall kraftforetak

Selskaper lignet som kraftforetak.