Skatt for selskaper

05914: Kraftforetak. Skattepliktig inntekt, utlignet skatt og fradrag i skatt 1997 - 2017
Marker dine valg og trykk på 'Fortsett'. Markeringstips

For variabler markert med Velg minst en verdi må du velge minst en verdi

statistikkvariabel Velg minst en verdi

Totalt 12 Valgte

Søk

år Velg minst en verdi

Totalt 21 Valgte

Søk


Antall valgte celler(maksimalt tillatt er 300 000)

Presentasjon på skjermen er begrenset til 1 000 rader og 30 kolonner


Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000
Kontakt og informasjon

Informasjon

Sist endret
21.12.2018
Kontakt
Samuel Abonyo, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 495
abo@ssb.no

Sigurd Nilsen Ervik, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 467
snk@ssb.no

Måleenhet
Skattbar inntekt (mill. kr):
mill. kr
Grunnrenteinntekt (mill. kr):
mill. kr
Sum utlignet skatt (mill. kr):
mill. kr
Formuesskatt (mill. kr):
mill. kr
Inntektsskatt (mill. kr):
mill. kr
Naturressurrsskatt (mill. kr):
mill. kr
Grunnrenteskatt (mill. kr):
mill. kr
Godtgjørelsesfradrag (mill. kr):
mill. kr
Kreditfradrag (mill. kr):
mill. kr
Fradrag for naturressursskatt (mill. kr):
mill. kr
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU (mill. kr):
mill. kr
Antall kraftforetak:
selskaper
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Fotnoter

Fotnoter

Xxx
statistikkvariabel
Skattbar inntekt (mill. kr)
Inneholder også korreksjonsinntekt.
Inntektsskatt (mill. kr)
Inneholder også korreksjonsinntekt.
Tilbakebetalt tidligere betalt skatt og fradrag for FoU (mill. kr)
Til og med 2007 inneholder beløpet kun forsknings- og utviklingsfradrag.
Antall kraftforetak
Selskaper lignet som kraftforetak.

Brukerveiledning for statistikkbanken