Skatt for personer

Til toppen
05748: Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner. Bosatte personer 17 år og eldre (F) 2003 - 2018
Sist endret
27.11.2019
Kontakt
Axel Hvistendahl Nerdrum, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 353
axn@ssb.no

Aleksander Berge, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 328
abe@ssb.no

Oda Andersen Torgan, Statistisk sentralbyrå
+47 409 02 329
oat@ssb.no

Måleenhet
Bosatte personer 17 år og over:
personer
Gjennomsnittlig fradrag for gaver til frivillige organisasjoner (kr):
kr
Referansetid
Bosatte personer 17 år og over:
31.12.
Gjennomsnittlig fradrag for gaver til frivillige organisasjoner (kr):
31.12.
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
region
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 16 Valgte 1

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Fotnoter

Se liste over endringer i de regionale inndelingene.
region
21 Svalbard
Svalbard er ikke definert som fylke i lovens forstand, men i offisiell statistikk behandles Svalbard på lik linje med de andre fylkene i Norge.

Brukerveiledning for statistikkbanken