Skatt for personer

Til toppen
05743: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie) 2003 - 2004
Sist endret
16.12.2005
Kontakt
Grethe Sparby, Statistisk sentralbyrå
+47 6288 5241
gsp@ssb.no

Ingrid Melby, Statistisk sentralbyrå
+47 408 11 314
ime@ssb.no

Måleenhet
Bruttoinntekt:
kr
Lønn:
kr
Pensjonar og trygd:
kr
Kapitalinntekter:
kr
Renteinntekter:
kr
Inntektsfrådrag:
kr
Minstefrådrag:
kr
Renteutgifter:
kr
Kilde
Statistisk sentralbyrå
Database
Ekstern PRODUKSJON
Variabeloversikt
statistikkvariabel
Må velges *
år
Må velges *
alder
Må velges *

Totalt 8 Valgte 1

år
Må velges *

Totalt 2 Valgte 1

alder

Totalt 8 Valgte 0

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken