Skatt for personer

Til toppen

05743: Skattepliktige inntekter og inntektsfrådrag for lønnsmottakarar og pensjonistar, etter alder (kr) (avslutta serie) 2003 - 2004

Må velges *

Valgt 1 av totalt 8

år

Må velges *

Valgt 1 av totalt 2

alder


Valgt 0 av totalt 8

Valgfri variabel
Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

Brukerveiledning for statistikkbanken